"Apie dvasines tradicijas ir norą keistis"

Dvasinis pokalbis: Mokytojas Šri Prakaš Dži atsako į mokinių klausimus


Sakykit, Guru Dži, kokiai dvasinei tradicijai jūs priklausot? Ar tai višnaizmas, šivaizmas ar kokia kita? Ir papasakokite detaliau apie jūsų tradiciją.

– Aš gimiau brahmanų šeimoje, kuri tiki sanatanos dharmą. Sanatanos dharma – tai pačios seniausios dvasinės žinios vedų kultūroje. Jose kalbama apie bendras dvasines vertybes ir vieną, visiems bendrą Dievą. Vedos, šastros, upanišados, puranos – visa tai yra senieji šventraščiai, priskiriami šiai kultūrai. Visi Dievai ir Deivės, pavyzdžiui, Brahma, Višnus, Kali, Šiva, Durga ir taip toliau – tai įvairios tos pačios vieningosios Dievo jėgos apraiškos sanatanos dharmoje.

Su laiku joje atsirado daug krypčių, kurias žmonės pavadino tradicijomis. Bet taip pat, kaip visi Dievo pavidalai yra vieno Dievo apraiškos, taip ir visos tradicijos – tai vieno šaltinio – santanos dharmos – dalys. Aš tikiu į vieningąją sanatanos dharmą, kurioje sakoma, kad Dievas – viena ir visiems bendra jėga. Siekiant dvasingumo, siekiant Dievo, neturi būti jokių rėmų.

Dievas yra visiems. Negali būti mano Dievas šitam kambary, o jūsų Dievas – kitam. Bet vienas skirtumas tikrai yra – kiekvienas žmogus gali pasirinkti savo ištą, t.y. – jam mylimą Dievo įvaizdį. Ir visos tradicijos – vaišnavizmas, šaivizmas ir kitos, iš tikrųjų, susijusios su tokiu pasirinkimu.

Ištas – tai bet koks Dievo vaizdinys, kurį žmogus labiausiai myli ir kurį labiausiai tiki. Išto pasirinkimas priklauso nuo žmogaus karmos. Kažkas myli Kristų, kažkas – Alachą, kažkas – Višnu, kažkas – Šivą ir t.t.

Nuo seniausių laikų iki šių dienų tie, kurie myli Krišną, Višnų arba Narajaną save vadina vaišnavais, o kas myli Šivą – šaivais.

Siekiant aukštų dvasinių pasiekimų žmogui būtina suprasti, kad Dievo jėga yra viena, o Višnus, Šiva ir kiti vaizdiniai yra šitos dieviškos jėgos pasireiškimai.

Nuolatos siekite tikrųjų žinių. Studijuoti senąją kultūrą – gerai, bet pažintyje su bet kokia kultūra siekite suprasti giluminę šių žinių prasmę ir niekada neribokite plataus supratimo apie Dievą jokiais rėmais. Dievas – vieninga jėga ir kiekvienas žmogus, kokiu dvasiniu keliu jis beeitų, gali Jį pasiekti.

 

Kodėl jūs pasirinkote dvasinio Mokytojo kelią? Šiuo metu visuomenė išgyvena krizę ir mums yra būtinas dvasinis tobulėjimas. Ką jūs norite mums duoti?

– Jūs klausėte apie Mokytoją. Kai žmogus pasiekia atmos gjan (savęs pažinimo būseną), norų jis nebeturi, net ir noro būti mokytoju. Jis tiesiog suteikia kitiems Žinias. Ir kai jis pradeda duoti tikrąsias žinias žmonėms, pradeda atsirasti jo mokiniai. O kai yra mokiniai – tas, kuris suteikia Žinias, tampa jų Mokytoju. Bet tai nėra profesija, kaip kad pasaulietinio mokytojo profesija.

Ką noriu jums duoti? Mes gyvename pokyčių laikotarpiu. Ir šiuo laikotarpiu žmonija laukia tikrojo dvasingumo palaikymo. Savo žiniomis aš noriu padėti jums tapti stipriems iš vidaus tam, kad jūs galėtumėte gerai gyventi permainų sąlygomis ir dvasiškai tobulėti.

 

Kaip ugdyti vaikų dvasingumą?

– Tėvams pats didžiausias turtas – vaikai, o ne pinigai. Pinigų gali ir nebūti, bet jei jūs išauginate savo vaikus dvasingais žmonėmis, jums jie taps didžiausiu turtu. Pasistenkite nuo vaikystės ugdyti vaikų supratimą, kas gyvenime yra teisinga, o kas – ne.

Kaip ugdyti?

Vaikus būtina auklėti ne tik žodžiais. Jiems pats didžiausias pavyzdys yra tėvai. Jeigu jūs tarpusavyje bendrausite su pagarba ir meile, tai vaikams suteiks pačias svarbiausias dvasines žinias. Jums nereikės jų kažkaip specialiai auklėti. Jie patys savaime tinkamai vystysis.

Labai svarbu, kad tarp tėvų būtų harmoningi santykiai – vaikams tai bus pavyzdys ir labai didelė parama, jie gyvenime eis teisingu keliu. Vaikai labai išgyvena, jei mato nesantaiką tarp savo tėvų. Tokioje atmosferoje jie negali tinkamai vystytis, nes myli abu – ir tėtį, ir mamą... Visavertei vaiko raidai būtina, kad tarp tėvų vyrautų tarpusavio supratimas ir šeimoje karaliautų gera atmosfera.

 

Mokytojau! Kodėl, kai dirbi su savimi, keitiesi į gerąją pusę, žmonės ne visada tave supranta ir toliau su tavim elgiasi taip, kaip anksčiau?

– Pasakysiu, kodėl taip vyksta. Pavyzdžiui, šiandien jūs išgirdote per satsangą apie būtinybę dirbti su savim ir jau kitą dieną pradėjote stengtis. Bet tai nereiškia, kad iki tol jūs viską darėte teisingai. Dar egzistuoja praeitis. Juk nei viena jūsų mintis, žodis ar veiksmas niekur nedingo. Jūsų praeities karma liko ir duoda rezultatus.

Žmogus mano, kad jis pagalvojo – ir viskas pasibaigė, pasakė – ir pasibaigė, padarė – ir niekas nepamatė. Viskas ne taip. Užteko tik pagalvoti ir jėga, visada esanti aplink jus ir jumyse, tai išgirdo. O tai reiškia, kad bet koks veiksmas – mintis, žodis ar poelgis vėliau atneša rezultatą.

Dabar supratote, kaip reikia teisingai gyventi, bet anksčiau iš nežinojimo darėte klaidas. Praeities karma daro jums įtaką, bet jei atkakliai dirbsite su savimi, atliksite dvasines praktikas, praeities negatyvumoo įtaka nebebus tokia stipri ir, laikui bėgant, visai pasitrauks. Kiti žmonės pradės jausti ir suprasti, kad jūs keičiatės į gerąją pusę. Jie tai pastebės ir, laikui bėgant, pradės keisti savo požiūrį į jus.

Praeitis egzistuoja, nuo jos neįmanoma pabėgti. Todėl visada stenkitės gerai galvoti, kalbėti ir elgtis.

Darydamas kažką gero ir nesulaukdamas rezultato šiame gyvenime, žmogus galvoja: „Kiek gero aš padariau, kodėl gi nėra rezultato?“. Jis būtinai ateis. Nuo to momento, kai pradedate dirbti su savim, pasitelkite kantrybę, nes praeitis darys jums įtaką. Bet nereikia galvoti, kad jūs stengiatės ir nieko iš to negaunate. Darbas su savimi visada duoda rezultatus. Jei dabar nematote savo darbo rezultatų, reiškia, dar daug negatyvios karmos reikia išvalyti. Žmogus ne visada pastebi šį procesą. Jis iškart nori gauti matomą rezultatą, nesusimąstydamas apie tai, koks didelis karmos valymosi procesas vyksta iš tikrųjų, nuo kokio didelio negatyvumo jis išsilaisvina. Kai šis procesas baigsis, savo darbo rezultatą pastebėsite ir patys.

 

atgal į visus Interviu

Naujienos

2019-04-06
Balandžio 6-13 dienomis Mokytojo ašrame kasdien vyks havanas (malda prie ugnies).
2019-04-02
Mokytojas išsamiai atsako į šį klausimą viename satsangų
2019-03-21
Galite paremti paskirdami iki 2% savo gyventojų pajamų mokesčio.