Sanatana-dharma

(sanskr. „Amžinasis Dvasingumas")

Dvasinis Mokytojas Šri Prakaš Dži

Pasaulio tautos kalba skirtingomis kalbomis. Pasaulio tautos skirtingais žodžiais vadina tuos pačius, materialioje realybėje matomus daiktus: lietuviai sako „stalas“, rusai – „стол”, anglai – table” ir t.t. Žodžiai skirtingi, bet daiktas – tas pats. Dvasinėje realybėje taip pat egzistuoja skirtingi pavadinimai, įvaizdžiai, formos. Siela”(liet.), душа“(rus.), „soul“(angl.) – ta pati visoms tautoms suvokiama dvasinio pasaulio sąvoka, visų išskiriama ir apibūdinama, nors ir skirtingus žodžius tam naudojant. Toks vieningas suvokimas ir skirtingi pavadinimai galioja net tam, kaip mes vadiname Dievą: Kristumi, Krišna, Alachu, Buda, Narajana, t.t. Dievas – ta galinga, pasaulio būtį ir dermę tvarkanti jėga – ir toliau yra vienas ir tas pats, tik mes jį vadiname skirtingai, skirtingais žodžiais į jį kreipiamės. Bet ir materialinėje, ir dvasinėje realybėje po išoriškai matomais skirtumais, po skirtumais, nulemtais suvokimo, pavadinimo, naudojamo žodžio ar garso, glūdi ta pati giluminės realybės esmė.

Apie vieningą giluminę dvasinės realybės esmę mus moko seniausia žmonijos dvasinių žinių sistema sanatanos dharma. Sanatanos dharma apima bendras dvasines vertybes, žinias ir praktikas, kurios yra gražaus, garbingo, sveiko ir laimingo gyvenimo pamatas. Šios žinios sudaro bet kurios pasaulio kultūros dorovinį pagrindą, nepriklausomai nuo šalies, tautinių ar religinių skirtumų.

Nuo seniausių laikų dvasines žinias žmonėms perduodavo, dvasinių pagrindų ir praktikų mokydavo Dvasiniai Mokytojai – Sadguru (sanskrito kalba „tikrasis Mokytojas“). Tai didžios sielos, visiškai pažinusios pasaulio būties dėsnius ir susiliejusios su Dievu, įsikūnijančios žemėje iš meilės žmonėms, kad skleistų meilę ir tikėjimą, padėtų žmonėms visose jų gyvenimo srityse.

Likimas mums buvo dosnus – mes turime tikrą šaltinį, iš kurio galime semtis senosios išminties. Sanatanos dharmos mus moko Dvasinis Mokytojas Šri Prakaš Dži (Shri Prakash Ji). Jis moko mus dalykų, kurie žmones vienija, nepriklausomai nuo skirtumų tautiniuose papročiuose, dvasiniuose įsitikinimuose ar požiūriuose. Tokia ir yra sanatanos dharmos esmė.

Naujienos

2019-04-06
Balandžio 6-13 dienomis Mokytojo ašrame kasdien vyks havanas (malda prie ugnies).
2019-04-02
Mokytojas išsamiai atsako į šį klausimą viename satsangų
2019-03-21
Galite paremti paskirdami iki 2% savo gyventojų pajamų mokesčio.